Persbericht

In navolging van de berichtgeving in diverse media vandaag kan het parket het volgende bevestigen:

Het parket van Brussel bevestigt dat de politiediensten over een document beschikken dat afkomstig is uit de gevangenis van Sint-Gillis, het gaat om een geschreven document over het vervaardigen van een bom. Er werd een onderzoek geopend om na te gaan in welke mate de inhoud van dit document ernstig moet genomen worden. Op basis van de huidige stand van het onderzoek, kunnen we niet spreken van een concrete dreiging.

In het belang van het lopende onderzoek kunnen geen verdere details worden vrijgegeven.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder