Persbericht

Gelet op de verschillende vragen van verschillende media, kan het parket het volgende bevestigen:

Deze morgen vonden er huiszoekingen plaats in de woning en op het kantoor van O.M., advocaat bij de Franstalige Balie te Brussel. Deze huiszoekingen kaderen in het onderzoek naar de ontsnappingspoging van BENABDELHAK M. uit de gevangenis van Sint-Gillis op 13 april 2014.

Ter herinnering: BENABDELHAK zat sinds januari 2014 opgesloten in de gevangenis van Sint Gillis, in afwachting van zijn uitlevering aan Frankrijk in het kader van een drugsdossier. 

Sinds deze ontsnappingspoging is er een grondig onderzoek gevoerd door de OA 1 (zware criminaliteit tegen personen en goederen) van de federale gerechtelijke politie te Brussel. In de huidige stand van het onderzoek is de onderzoeksrechter op basis van verschillende elementen, vandaag overgegaan tot de huiszoekingen en tot de vrijheidsberoving van O.M. Deze laatste zal in de loop van de dag verhoord worden. 

Op dit moment kunnen we ook niet ingaan op wat deze “verschillende elementen” precies inhouden, enerzijds om het lopende onderzoek niet te schaden en anderzijds omwille van de principes van het geheim van het onderzoek en het vermoeden van onschuld.

De onderzoeksrechter beschikt over een termijn van 24uur om een beslissing te nemen over de vrijheidsberoving en een eventuele inverdenkingstelling.

Van zodra de persdienst de beslissing van de onderzoeksrechter kent, zal deze actief door het parket gecommuniceerd worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder