Persbericht

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Jelle F. de Nederlandse verdachte inzake de zuuraanval te Antwerpen van 20 februari is deze morgenin aanwezigheid van zijn raadsman overgaan tot bekentenis voor de onderzoeksrechter Anne Gruwez

Waarom en hoe is het zo ver kunnen komen?

Jelle F. verklaart dat zijn dubbele daad: enerzijds de afpersing ten aanzien van Delhaize anderzijds de zuuraanval, door het feit dat hij zich uitgesloten voelde door de maatschappij. Hij heeft enkel Delhaize geviseerd zonder hiermee een band te hebben maar wenste een grote winkelketen te treffen gelegen buiten de Nederlandse grens. De gegevens van de beheerders van Delhaize zijn blijkbaar diegene die het makkelijkste te verkrijgen zijn via het internet. Blijkbaar zijn gelijkaardige bedreigingen als de zijne reeds geuit tegen Albert Hein in Nederland, vandaar het idee om zo te handelen bij hem ontstaan is.

Jelle F. is het tweede kind van een Amsterdams kunstschilder. Hij heeft gedurende 3 jaar rechten gestudeerd en zat gedurende een jaar en half zonder werk wat hem somber stelde.

Tijdens de periode dat hij door justitie werd opgespoord leefde hij in zijn wagen.

Heden is de gevoerde proceduretaal het Frans. Jelle F. is Nederlandstalig. De proceduretaal zal dus moeten gewijzigd worden naar het Nederlands. Binnen de komende dagen zal mevrouw Gruwez het dossier aan meneer de procureur meedelen met het oog op diens uithandengeving waarna een Nederlandstalige onderzoeksrechter te Brussel zal gevat worden.

Heden zou de zaak eventueel kunnen worden doorverwezen naar assisen. Het parket zal hierover beslissen wanneer het dossier haar opnieuw zal worden meegedeeld en zal het parket beslissen voor rechtbank Jelle F. zich zal moeten verantwoorden.

Betreffende het slachtoffer is haar toestand aan het verbeteren maar zal zij het zicht aan één oog helaas waarschijnlijk definitief verliezen

Bij de laatste raadkamer van vandaag 20 maart 2015, werd zijn aanhoudingsmandaat bevestigd. De volgende zitting voor de raadkamer zal in deze zaak plaatsvinden op 20 april 2015.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Ander Persberichten