Persbericht

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Het dossier naar eventuele witwaspraktijken bij HSBC is al sedert mei 2013 in gerechtelijk onderzoek bij de heer Claise, onderzoeksrechter te Brussel.

In het kader van dat gerechtelijk onderzoek werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd, en uiteindelijk is de onderzoeksrechter op 17 november 2014 overgegaan tot de inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND) voor volgende feiten: ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, criminele organisatie en onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon.

Sindsdien loopt het gerechtelijk onderzoek verder . De onderzoeksrechter laat ons vandaag weten dat hij 2 maanden geleden een rogatoire commissie gericht heeft aan de Zwitserse autoriteiten. Volgens de onderzoeksrechter zou er hier nog geen (afdoende) antwoord op gekomen zijn vanuit de Zwitsers.

De vraagt tot informatieverstrekking berust op het een anti-witwaspraktijk verdrag.

Los van deze rogatoire commissie is er permanent contact tussen het Belgische gerecht en de bank HSBC met het oog op het verkrijgen van informatie vanuit de bank, op vrijwillige basis.

Indien er geen doeltreffende samenwerking mogelijk is, overweegt de onderzoeksrechter om de vroegere maar misschien ook de huidige directeurs van de bank, zowel in België als in Zwitserland onder internationale aanhoudingsmandaat te plaatsen. Dit laat de onderzoeksrechter vandaag weten aan het Brusselse parket, naar aanleiding van de media-aandacht die er is voor een lijst met namen van bedrijven en natuurlijke personen die Zwitserse bankrekeningen zouden hebben en aldus belastingen zouden ontduiken.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Ander Persberichten