Persbericht

Dossier HSBC : Inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITERSLAND) in België

In het kader van een onderzoek ten laste van HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND), waarmee onderzoeksrechter CLAISE belast werd en waarvoor huiszoekingen werden uitgevoerd in oktober 2013, is onderzoeksrechter CLAISE, in samenwerking met de leden van de financiële afdeling van de federale gerechtelijke politie van BRUSSEL (OA4), overgegaan tot de inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND) voor volgende feiten: ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, criminele organisatie en onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon.

De verdenkingen ten laste van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (Zwitserland) zijn gebaseerd op haar aanwezigheid en haar illegale tussenkomst, gedurende verschillende jaren, in België om welgestelde cliënten, in het bijzonder afkomstig uit de Antwerpse diamantwereld, te benaderen en hun vermogensbestanddelen te beheren.

De Zwitserse bank wordt er ook van verdacht bewust fiscale fraude bevorderd en zelfs aangemoedigd te hebben door offshorebedrijven ter beschikking te stellen van bepaalde bevoorrechte cliënten. Deze offshorebedrijven zijn meer bepaald gesitueerd in Panama en de Maagdeneilanden. Zij hebben geen enkele economische activiteit en hun enige doel is de vermogensbestanddelen van de cliënten te verbergen. HSBC Private Bank (Zwitserland) zou offshorebedrijven aan bepaalde cliënten verkocht hebben om de richtlijn 2003/48/CE van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de spaarfiscaliteit te omzeilen. Deze richtlijn staat de lidstaten toe om belastingen te heffen op de inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs als deze inkomsten verkregen werden in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Zwitserland werkt mee aan deze richtlijn ingevolge een bilateraal akkoord dat getekend werd in 2004 tussen Zwitserland en de Europese Unie. Zo maken bepaalde inkomsten op spaargelden die Belgische belastingplichtigen in Zwitserland verkregen, het voorwerp uit van een inhouding aan de bron van 15% vanaf 1 juli 2005 en van 35% vanaf 2011. Deze maatregel beoogde, in het bijzonder, fraude te bestrijden.

Meer dan duizend Belgische belastingplichtigen zouden betrokken zijn voor bedragen die kunnen oplopen tot meerdere miljarden dollars die geplaatst, beheerd en/of overgeschreven werden tussen 2003 en heden.

Het nadeel voor de Belgische staat dat door de praktijken in kwestie veroorzaakt wordt, wordt geschat op honderden miljoenen euro’s. Hieraan kunnen nog veel hogere sommen toegevoegd worden die mogelijk witgewassen werden en die Justitie nog in beslag zou kunnen nemen. De betrokken belastingplichtigen zijn zowel cliënten die de FOD Financiën niet op de hoogte stelden van hun buitenlandse vermogensbestanddelen als cliënten die fiscale regularisaties (EBA) en akkoorden met de fiscus ondertekenden.

In deze fase van het onderzoek zullen verschillende leidinggevenden en bedienden van de HSBC PRIVATE Bank opgeroepen worden om binnenkort verhoord te worden door de onderzoeksrechter Michel CLAISE en zijn speurders, die rekenen op de best mogelijke medewerking van HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND), gezien de buitengewone ernst van deze feiten en de omvang van het geleden nadeel.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder