Persbericht

Deze nacht werd er omstreeks 2.00 u een brand gesticht in het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) in Neder-Over-Heembeek (Brussel).

Door het late uur was er niemand aanwezig in het gebouw en raakte er niemand gewond.

Het NICC is een wetenschappelijke instelling van de FOD Justitie die gerechtelijke deskundigenonderzoeken uitvoert. Deze locatie werd niet toevallig gekozen, het betreft namelijk een bevoorrechte partner van Justitie die over gevoelige informatie beschikt in verband met verschillende lopende onderzoeken en gerechtelijke dossiers.

Meerdere daders zijn met een wagen het terrein van het NICC binnengedrongen en zijn tot het gebouw geraakt, meer bepaald de vleugel waar de laboratoria zich bevinden. Wat de werkwijze betreft, kunnen we nog geen verdere informatie verschaffen omdat het gebouw nog niet toegankelijk is en de deskundigenonderzoeken bijgevolg nog niet uitgevoerd konden worden. Het parket is een onderzoek gestart wegens opzettelijke brandstichting en beschadiging door ontploffing.

Het parket weerlegt dat er een voertuig als stormram werd gebruikt om het gebouw binnen te dringen.  Ze zijn alleen voorbij de omheiningen geraakt.

Getuigen zeggen dat ze ontploffingen hebben gehoord. De oorsprong van deze ontploffingen kon nog niet worden achterhaald. Het lijkt erop dat het NICC het directe doelwit was van deze feiten. Er werden vlak na de feiten vijf personen aangehouden in de onmiddellijke omgeving van het NICC. Ze worden momenteel verhoord om te achterhalen in welke mate ze betrokken zijn bij de feiten.

Er is geen bevestiging dat het om een terroristische daad gaat. Het spreekt vanzelf dat verschillende individuen baat hebben bij de verdwijning van elementen ten laste van hun gerechtelijke dossiers. Het onderzoek loopt en er wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s.

De schade aan het gebouw is ernstig maar kan nog niet worden gepreciseerd. De DOVO (de ontmijningsdienst van het leger) is ter plaatse.  Het parket heeft een branddeskundige aangewezen. Deze branddeskundige en het parket zullen vandaag samen ter plaatse gaan.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder