Persbericht

Op 20 en 21 april 2016 vond er in het hele land een actie plaats met een nultolerantie om bestuurders te doen nadenken over het respecteren van de snelheidsbeperkingen. Tijdens deze actie kon de politie onmiddellijk boetes innen wanneer er een snelheidsmisdrijf werd vastgesteld.

Er werden intern maatregelen genomen zodat de dossiers in kwestie zo snel mogelijk behandeld konden worden. Er zullen bovendien thematische zittingen worden georganiseerd bij de politierechtbank.

De processen-verbaal die werden opgesteld tijdens de “flitsmarathon” van 20 en 21 april beginnen toe te stromen naar de diensten van het parket. Het gaat om dossiers waarin de politie er niet in is geslaagd om de boetes onmiddellijk te innen.

Iedereen die tijdens deze actie geflitst werd, kan een vervolging verwachten.

Ernstige snelheidsmisdrijven zullen rechtstreeks vervolgd worden voor de politierechtbank. Voor de andere snelheidsmisdrijven zal er een laatste voorstel worden gedaan voor een minnelijke schikking (met een verhoging van het bedrag), die voor de politierechtbank vervolgd zal worden indien hij mislukt. 

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder