Persbericht

In de week van 3 maart 2016 werden er meerdere artikels in de pers gepubliceerd waarin werd gesproken over de eventuele slechte werking van de FGP van Brussel; In deze artikels is er eveneens sprake van informatie die zou verkregen zijn over betrokkenen bij de aanslagen in Parijs, via bijzondere opsporingsmethoden, zoals de informantenwerking.

Deze artikels zijn gebaseerd op de verklaringen van een agent van de federale politie. De artikels vermelden eveneens dat deze medewerker van de federale politie ondervraagd werd in een onderzoek gevoerd door het Comité P.

Of er al dan niet gebruik gemaakt is van bijzondere opsporingsmethodes en in casu informaten behoort tot het geheim van het onderzoek. Het feit dat men hier openlijk over spreekt kan een ernstig gevaar opleveren voor de eventuele betrokkenen en is een manifeste schending van het geheim van het onderzoek.

Het parket van de procureur des Konings van Brussel is dan ook op eigen initiatief een onderzoek gestart wegens de schending van het beroepsgeheim, lastens onbekenden.

Met huidig persbericht onthoudt het parket van Brussel zich van elke commentaar over het al dan niet inzetten van bijzondere opsporingsmethodes in het kader van een concreet dossier.

In dit stadium van het onderzoek zal er geen verdere commentaar worden gegeven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder