Persbericht

Het parket bevestigt dat een vooronderzoek loopt betreffende malversaties, van financiële aard, in de schoot van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Het onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Brussel, dienst CDBC. In het kader van dit onderzoek werden een aantal personen ondervraagd.

Het onderzoek loopt volop en in het belang ervan kan momenteel geen verdere commentaar gegeven worden.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder