Persbericht

Naar aanleiding van de verklaringen die mevrouw Gérard (magistraat bij het Hof van beroep te Brussel) heeft afgelegd bij de politie, werd er op het parket van Brussel een dossier geopend.

Het parket van Brussel heeft een zeer snel en nauwkeurig onderzoek gevoerd. Uit dit onderzoek zijn, tot op heden, geen materiële elementen naar voor gekomen die de verklaringen van het slachtoffer bevestigen.

Er is nog geen definitieve beslissing genomen met betrekking tot het gevolg dat aan dit dossier zal gegeven worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder