Persbericht

De strafuitvoeringsrechtbank te Brussel heeft op vrijdag 24 februari 2017  beslist om L. Storme voorwaardelijk in vrijheid te stellen.

Het openbaar ministerie heeft de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen en dit binnen de 24 uur na de uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen en zal dus slechts een beslissing verbreken wanneer een wet geschonden is of een rechtsregel miskend is.

In casu heeft het parket van Brussel, na grondige analyse van het vonnis, uiteindelijk beslist GEEN cassatieberoep aan te tekenen.

Over het tijdstip van vrijlating, zal het parket van Brussel geen informatie verstrekken.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder