Persbericht

Het parket bevestigt een klacht ontvangen te hebben van de bank Crelan. De klacht gaat over een fraude waarvan Crelan slachtoffer is geworden en omtrent dewelke zij deze ochtend heeft gecommuniceerd.

Deze klacht werd neergelegd bij de politie en vervolgens overgemaakt naar het parket, dat onmiddellijk een onderzoeksrechter heeft gevorderd uit hoofde van criminele organisatie en oplichting. Het onderzoek wordt verder gevoerd door de financiële afdeling van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel. 

In het belang van het onderzoek kan op dit moment geen verdere commentaar gegeven worden op het onderzoek.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder