Persbericht - Aanhoudende problemen met onuitvoerbare beschikkingen van jeugdrechters in Antwerpen

Verwijzend naar onze communicatie van vrijdag 23 maart 2018 inzake het aanhoudend plaatsgebrek in de gesloten gemeenschapsinstellingen voor jeugddelinquenten en de gevolgen hiervan op de uitvoering van de beslissingen van de jeugdrechters in Antwerpen, kan het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen, het volgende melden :

Op dinsdag 27 maart 2018 wordt het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen, opnieuw geconfronteerd met een onuitvoerbare beschikking voor de gemeenschapsinstelling Everberg.

De betrokken jongere werd op 26 maart 2018 voor de jeugdrechter geleid op verdenking van feiten van poging afpersing, handel en bezit van verdovende middelen ten aanzien van minderjarigen en oplichting.

De jeugdrechter vertrouwde de 17-jarige toe aan Everberg, echter omwille van plaatsgebrek in de jeugdinstelling moest de jongere vandaag opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen, die zijn beslissing van gisteren bevestigde.

Vandaag blijkt er wederom geen plaats beschikbaar te zijn voor deze recidiverende jongere die enige medewerking aan zijn jeugdhulpverleningstraject weigert, het eerder opgelegde huisarrest niet naleeft en zich agressief gedraagt ten aanzien van zijn thuismilieu.

Het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen , is zeer bezorgd over het signaal dat thans gegeven wordt aan jongeren die zich inlaten met ernstige vormen van criminaliteit en zich bovendien niet begeleidbaar opstellen.

Zoals eerder benadrukt, meent het parket Antwerpen dat de huidige gang van zaken vanuit maatschappelijk oogpunt niet meer te verantwoorden valt en dringt het aan op een constructieve oplossing voor deze schrijnende en onveilige problematiek.

Van Baden Sylvie