Persbericht - Aanpak van economische fraude in Limburg

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

De afgelopen jaren hebben de gerechtelijke diensten in Limburg met 2 specifieke projecten de economische fraude preventief aangepakt.

Het initiatief tot deze projecten volgde nadat werd vastgesteld dat criminelen systematisch schermvennootschappen gebruiken om anoniem te kunnen frauderen. Zulke bedrijven worden op een fictief adres geplaatst en/of voorzien van een strofiguur om zo onder de radar van hun slachtoffers en ook de overheden te blijven. De criminelen kunnen alzo fiscaal en/of sociaalrechtelijk frauderen hetgeen de hele maatschappij benadeelt, of bijvoorbeeld goederen bestellen en laten leveren zonder nadien te betalen. Vaak komen ook steeds dezelfde verdachten naar voren.

Er werden in totaal 410 vennootschappen gedetecteerd. Deze zogenaamde “spookvennootschappen” zijn bedrijven die onbereikbaar zijn ofwel gevestigd zijn op een fictief adres.

In samenwerking met de lokale politiediensten, federale politie, de gerechtsdeurwaarders, sociale inspectie, de FOD Financiën en de FOD Economie wordt daarom actief gezocht naar dergelijke schermvennootschappen. In 2017 werden 175 vennootschappen gedetecteerd, in 2018 nog 164 en in 2019 nog slechts 71. 

Het parket van Limburg tracht zulke vennootschappen vervolgens zo snel als mogelijk uit het handelsverkeer te halen om fraude te voorkomen. Een bedrijf moet immers op haar officiële bedrijfszetel werkelijk actief zijn en bijvoorbeeld het aandelenregister en de boekhouding ter beschikking hebben. Het initiatief zal ook in 2020 worden verdergezet waarbij tevens de wetgeving op de registratieverplichting van bedrijvenkantoren nu actief worden opgevolgd.

Hiernaast verdubbelde ook de registratie van het aantal veroordelingen tot een beroepsverbod in Limburg op 3 jaar tijd. Dit aantal evolueerde van meer dan 100 in 2018 naar meer dan 200 in 2020. Door dit beroepsverbod kunnen deze criminelen geen nieuwe economische activiteiten ontplooien en nieuwe schade veroorzaken. Zij worden thans actief gecontroleerd door de lokale politiezones.

 

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Ander Persberichten