Persbericht - Algemene toelichting aanpak parket inzake “Peterbos”

Chronologie:

In januari 2018 heeft de Procureur van Brussel het initiatief genomen om de korpschef van de lokale politie Brussel ZUID te wijzen op het toenemende aantal dossiers van geweld tegen politie in de wijk “Peterbos”. Concrete richtlijnen om tot kwaliteitsvol onderzoek en identificatie van de daders te komen, werden meegegeven.

In maart 2018 licht de Procureur des Konings in een brief aan de burgemeester van Anderlecht zijn plan van aanpak toe, een plan van aanpak dat dan reeds enkele weken van kracht is.

Aanpak parket “Peterbos”:

Bij elk incident in de wijk “Peterbos” wordt de magistraat met dienst gecontacteerd voor instructies

De processen verbaal van de feiten die gepleegd worden in de wijk “Peterbos” worden binnen de 24 uur overgemaakt aan de eerstelijnsafdeling van het parket: “de permanentie”. Binnen deze afdeling is er één magistraat die alle dossiers centraliseert.

op de wekelijkse briefings voor magistraten met dagdienst, nachtdienst en weekenddienst worden specifieke instructies gegeven voor de aanpak van de feiten in de wijk “Peterbos”.

Deze werkwijze is al enkele weken van toepassing en zal gehandhaafd blijven zolang dit nodig is. Er is regelmatig overleg met de politiediensten die werkzaam zijn in die wijk en hun korpsoverste, zodat informatie vlot doorstroomt en er kort op de bal gespeeld kan worden.

In concreto:

een tiental opsporingsonderzoeken zijn lopende voor feiten van “poging doodslag”, deze opsporingsonderzoeken worden actief verdergezet.

één verdachte werd reeds gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder