Persbericht - Antwerpen - 250 bijzitters gedagvaard