Persbericht - Antwerpen - 9 arrestaties in Sky-onderzoeken

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

In twee Sky ECC-gerelateerde onderzoeken zijn de afgelopen dagen 9 mensen gearresteerd. Dat gaat om een corruptiedossier rond een ambtenaar bij FOD Financiën en om een omvangrijk gerechtelijk onderzoek naar de invoer van in totaal bijna 7 ton cocaïne.

 

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

 

Zo werd een onderzoek gestart naar de rol van een 58-jarige ambtenaar die zijn functie zou hebben misbruikt. De Federale Gerechtelijke Politie heeft de man dinsdag op zijn werk bij de diensten van douane in de haven van Antwerpen gearresteerd. Na voorleiding heeft de onderzoeksrechter de vijftiger onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

 

In het andere gerechtelijke onderzoek heeft de onderzoeksrechter de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen opdracht gegeven tot 12 huiszoekingen uitgevoerd in Aartselaar, Antwerpen, Borsbeek, Deurne, Edegem, Hoboken, Kontich, Mortsel, Sint-Niklaas en Temse. Daarbij werden 8 mensen gearresteerd. Het gaat om mannen tussen 25 en 38 jaar.

 

In het onderzoek zou deze organisatie gelinkt kunnen worden aan 9 feiten van invoer van cocaïne via de Waaslandhaven tussen februari 2020 en maart 2021. Daarbij is in totaal sprake van 6.916 kilogram cocaïne, goed voor een straatwaarde van 187 miljoen euro.

 

Daarvan kon ongeveer 5,6 ton cocaïne beslag kon worden genomen door de douane. Twee partijen konden in beslag genomen worden tijdens de livefase in het dossier Sky ECC, waarbij de speurders de gesprekken tussen criminelen konden meevolgen. Op 23 februari 2021 werd 303,94 kilogram cocaïne onderschept in een lading suiker, op 3 maart 2021 ging het om een partij van 719,59 kilogram cocaïne in een deklading auto's. Beide inbeslagnames gebeurden bij MPET in de Waaslandhaven.

 

De 26-jarige hoofdverdachte heeft alle informatie rond de partijen verdovende middelen. Hij kan rekenen op de hulp van zijn broer (38) en neef (29). De organisatie kon ook beroep doen op de hand- en spandiensten die geleverd werden door mensen die in de haven werkzaam zijn of waren.

 

Bij de huiszoekingen werden meer dan 100.000 euro cash, enkele cryptofoons, luxegoederen en luxekledij in beslag genomen. Er werd verder ook nog beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen werden bevroren.

 

De onderzoeksrechter zal in de volgende fase beslissen over de aanhouding van de gearresteerde mannen.

 

 

Tot op dit moment zijn er 320 dossiers geopend op niveau van FGP Antwerpen die voortvloeiden uit het dossier Sky ECC. Het gaat om 77 lopende onderzoeken die gevoed werden met info uit de ontsleutelde berichten en 243 onderzoeken die opgestart werden op basis van nieuw ontdekte informatie. Sinds de tussenkomst op 9 maart 2021 zijn er iets meer dan 160 aanhoudingsmandaten afgeleverd.

 

Om deze dossiers op te bouwen en om tegemoet te komen aan de enorme werklast die met de onderzoeken gepaard gaat, zijn er samenwerkingen opgebouwd met delegaties van andere FGP's en met PZ Antwerpen.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen 

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten