Persbericht - Antwerpen - Cold case Sally Van Hecke

Het parket Antwerpen wil graag wat meer tekst en uitleg geven bij het lopende gerechtelijk onderzoek naar de moord op Sally Van Hecke in 1996 uit bezorgdheid voor het verloop van het verdere onderzoek.

 

Op 10 augustus 1996 werd Sally Van Hecke op brutale wijze vermoord op de Antwerpse Linkeroever. Sally was een jonge vrouw met een dochtertje van op dat moment twee jaar oud. Het gerechtelijk onderzoek startte onmiddellijk. Acht jaar lang zijn de speurders op zoek gegaan naar de dader of daders van deze gruwelijke moord. Daarbij werden 800 tips onderzocht, werden deskundigen aangesteld, zijn er meer dan dertig internationale opdrachten naar Nederland en Duitsland uitgevoerd en werd het programma ‘Oproep 2020’ ingeschakeld.

De gehoopte doorbraak bleef uit en daarom werd het gerechtelijk onderzoek in 2005 voorlopig afgesloten. Vanaf dat ogenblik werd het dossier passief opgevolgd. Dat betekent dat tips nog altijd onderzocht worden, maar dat er geen actieve onderzoeken meer zijn gebeurd.

In de loop van 2016 heeft de moeder van Sally contact met journalist Kurt Wertelaers. Hij had een aantal nieuwe pistes aan het licht gebracht en dat werd in 2017 ook overgemaakt aan het Antwerpse gerecht. Het Antwerpse parket besliste daarom om het onderzoek volledig te heropenen en om de onderzoeksrechter opnieuw te gelasten met een gerechtelijk onderzoek.

Dat onderzoek is vandaag nog volop aan de gang, maar het wordt veel ruimer bekeken. Een forensisch expert van het NICC heeft het volledige dossier opnieuw gescreend, waarbij dankzij de wetenschappelijke evolutie een aantal nieuwe sporen aan het licht zijn gekomen die volop worden onderzocht. Er wordt gebruik gemaakt van de allernieuwste technieken en onder meer een Nederlands laboratorium is vandaag volop bezig met het verwerken van deze gegevens. Verschillende getuigen zijn sindsdien opnieuw verhoord en er werden huiszoekingen verricht.

De reeks ‘Cold Case’ die op VTM is voorgesteld, waarin wordt gesteld dat de dader is gevonden, kan het normale verloop van het gerechtelijk onderzoek ernstig verstoren. Elementen die in het kader van een televisieprogramma worden aangereikt, zijn geen harde bewijzen voor een rechtbank. Het Openbaar Ministerie moet het geheim van het onderzoek waarborgen en daarbij ook naar de toekomst kijken en rekening houden met het vermoeden van onschuld en de vrijwaren van de rechten van verdediging bij een eventueel proces.

Daarom willen we ook zo snel mogelijk een constructief overleg met VTM om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen