Persbericht - Antwerpen - Duo aangehouden na misbruik toegang databank

Een man van 26 uit Zandhoven en een vrouw van 24 uit Borgerhout zijn aangehouden wegens lidmaatschap aan een criminele organisatie en schending beroepsgeheim. Er zou in dit onderzoek dat de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen voert misbruik zijn gemaakt van de toegang tot het rijksregister.

 

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

Zo zijn er aanwijzingen dat verdachten trachtten de privégegevens te achterhalen van een persoon met een specifieke functie inde Antwerpse haven.   Een van de verdachten lijkt hiervoor beroep te hebben gedaan op een kennis die als administratief bediende in een ziekenhuis werkt en in het kader van deze functie toegang tot het rijksregister heeft.

De betrokken bediende, een vrouw van 24, kon geïdentificeerd worden.  De man die in de haven werkt, werd ook effectief door het criminele milieu benaderd.

Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de ziekenhuisbediende al eerder (dat soort) opzoekingen heeft gedaan. Ook de 26-jarige man aan wie ze de gegevens heeft bezorgd, werd dinsdag gearresteerd.

De man en de vrouw zijn dinsdag gearresteerd en gisteren werden ze onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De feiten zijn gekwalificeerd als lidmaatschap van een criminele organisatie en schending beroepsgeheim. Voor de vrouw komt daar ook de tenlastelegging misbruik van vertrouwen bij.

Het duo verschijnt op vrijdag 2 april voor de raadkamer.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen