Persbericht - Antwerpen - Eerste themazitting rond lockdownfeestjes

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft op dit moment 63 dossiers ontvangen rond zogenaamde lockdownfeestjes. Vandaag is de eerste themazitting voor de politierechtbank  gehouden.

Bij de start van de tweede lockdown heeft het parket Antwerpen de aanpak rond mensen die aanwezig zijn op zogenaamde lockdownfeestjes verstrengd. Tegen meerderjarigen werd meteen een klassiek proces-verbaal opgesteld met het oog op een dagvaarding voor de politierechtbank.

Op dit ogenblik zijn 63 dossiers geteld met in totaal 542 personen. Bij heel wat tussenkomsten werd de politie verbaal aangevallen en gedroegen mensen zich arrogant tegenover de vaststellers. Mensen die betrapt werden, beseften maar al te goed dat ze de regels overtraden, want op verschillende locaties probeerden mensen weg te vluchten of probeerden ze zich te verstoppen. Een iemand wilde de politie doen geloven dat hij voor het openbaar ministerie werkt. Hij viel meteen door de mand, toen hij eraan toevoegde dat hij zich daarom niet aan de coronamaatregelen zou moeten houden.

De eerste 17 dossiers zijn gedagvaard voor themazittingen op 14, 15 en 16 december. Het gaat om in totaal 122 verdachten voor feiten in Antwerpen (11), Brasschaat (2), Deurne (1), Schoten (1), Merksem (1) en Ekeren (1). De eerste uitspraken volgen op 11 januari 2021.

De eerstvolgende themazittingen voor lockdownparties zullen plaatsvinden op 25, 26 en 27 januari 2021. Voor die zittingen worden 16 dossiers met in totaal 159 beklaagden gedagvaard. De andere dossiers komen in een volgende fase aan bod.

De zittingen zullen deze week doorgaan in grote zittingszaal A1. Elk dossier is in een apart tijdsblok gezet, zodat de zittingen coronaproof kunnen verlopen.

De mensen die zich schuldig maken aan deze feiten, riskeren een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 208 tot 4.000 euro (al vermenigvuldigd met 8 opdeciemen). Bij veroordeling draait een beklaagde ook op voor de dagvaardings-en gerechtskosten. Die bedraagt ongeveer 300 euro.  Een veroordeling komt ook op je strafblad.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten