Persbericht - Antwerpen - Gerecht brengt grote criminele organisatie in kaart

Het Antwerpse gerecht heeft een omvangrijke criminele organisatie in kaart gebracht die zich inhield met verschillende criminaliteitsfenomenen en die geïnfiltreerd lijkt te zijn binnen verschillende maatschappelijke structuren. Vandaag zijn 46 huiszoekingen uitgevoerd en zijn er 15 verdachten opgepakt.

 

Het onderzoek ging van start in november 2017 na een melding van het bestaan van dergelijke organisatie. De Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen, kon via onder meer telefoontaps en bijzondere opsporingsmethodes een grote organisatie in kaart brengen. FGP Antwerpen besteedde aan dit onderzoek tot op dit moment 26.370 uren aan rechercheonderzoek.

Het doel van de organisatie is blijkbaar om een zo groot mogelijk crimineel vermogen te verwerven en om zo veel mogelijk macht op verschillende fronten te verwerven, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Binnen de organisatie blijkt een wisselende machtsstructuur, wat wijst op een onderlinge concurrentiestrijd. Dat blijkt uit verschillende interne gewelddadige incidenten .

De organisatie tracht mogelijk ook invloed te verwerven bij de politie, stadsdiensten, de haven, de politiek, het bankwezen en de kerk in ons land, maar er zijn ook contacten ontdekt met prominente en invloedrijke personen in Turkije. Contacten in het bankwezen zouden bankvorderingen van het gerecht meteen hebben doorgespeeld aan de organisatie.

De organisatie liet zich mogelijk verder in met :

• Drugs: er lijkt sprake van verschillende uithalingen en uithaalpogingen van cocaïne in de haven van Antwerpen

• Witwas: illegaal vermogensvoordeel werd vermoedelijk geïnvesteerd in bedrijven, vastgoed en wapens; geld werd ook versluisd naar Turkije

• Valsheid in geschriften: een corrupte stadsbeambte zou tegen betaling valse authentieke identiteitsdocumenten hebben geleverd aan de organisatie

• Wapens: uit onderzoek blijken aanwijzingen dat de organisatie wapens ter beschikking zou hebben

• Corruptie: mogelijk zijn verschillende politieagenten aangezocht om hand- en spandiensten te leveren voor de organisatie

Vandaag zijn er in het kader van dit lopend gerechtelijk onderzoek 46 huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen en directe omgeving. Daarbij zijn 15 mensen van hun vrijheid beroofd en ze worden vandaag en morgen voorgeleid. FGP Antwerpen ontving tijdens de actie van vandaag steun van de Bijzondere Eenheden, CSD Antwerpen en Oost-Vlaanderen, Scheepvaartpolitie, PZ Antwerpen en PZ Mechelen-Willebroek, de dienst hondensteun van de Federale Politie. In totaal namen iets meer dan 300 politieambtenaren deel aan de actie.

Het onderzoek wordt verder gevoerd door FGP onder leiding van de onderzoeksrechter.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen