Persbericht - Antwerpen - Handgranaat tot ontploffing gebracht in Antwerpen

Heden omstreeks 04.20u werd er door een onbekend persoon of een onbekend aantal personen een handgranaat tot ontploffing gebracht net ter hoogte van de ingang van een eetgelegenheid gelegen op de hoek van de Lange Scholierstraat en de Stuivenbergstraat.

Op het ogenblik dat de granaat tot ontploffing werd gebracht, bevonden zich enkel nog de zaakvoerder als 3 personeelsleden in de zaak. Gezien de zaak bezig was met afsluiting, waren er geen klanten meer aanwezig. Geen van de aanwezigen raakte fysiek gekwetst.

De schade beperkte zich tot materiële schade aan twee panden en twee geparkeerde voertuigen. 

Het parket vorderde de Antwerpse onderzoeksrechter voor feiten van vernieling door ontploffing.

Met oog op vaststelling van de feiten en beveiliging van de situatie, stapten de lokale en federale gerechtelijke politie, het labo en DOVO ter plaatse af.

Het verdere onderzoek naar de feiten werd toevertrouwd aan de federale gerechtelijke politie te Antwerpen. 

Zowel de zaakvoerder als de 3 personeelsleden worden momenteel gehoord.

Of de onderliggende feiten gerelateerd zijn aan drugmisdrijven, kan momenteel geenszins bevestigd worden. Voorlopig zijn er geen indicaties die een dergelijk motief bevestigen. Het parket houdt derhalve rekening met alle mogelijke pistes.”   

Ken Witpas