Persbericht - Antwerpen - Huiszoekingen in onderzoek rond Let's Go Urban

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

In het gerechtelijk onderzoek rond vzw Let’s Go Urban zijn er vandaag verschillende huiszoekingen uitgevoerd.

 

Het parket Antwerpen heeft op 5 februari 2021 een opsporingsonderzoek geopend naar mogelijke strafbare feiten rond de werking van vzw Let’s Go Urban. Op 16 februari werd door mevrouw El Kaouakibi een klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd. De klacht is gericht tegen onbekenden.

Het parket heeft de twee onderzoeken op 15 maart 2021 samengebracht in één gerechtelijk onderzoek. De feiten werden gekwalificeerd als valsheid in geschriften, bedrieglijk niet voeren van een correcte boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, valsheid in informatica en externe en interne hacking.

De afgelopen weken werden de feiten uitgebreid op basis van nieuwe gegevens. De onderzoeksrechter heeft een onafhankelijke bedrijfsrevisor aangesteld om een rapport te maken.

De onderzoeksrechter had het verzoek tot huiszoekingen in de woning van mevrouw El Kaouakibi, haar zakenpartner en op de zetel van de vennootschappen, zoals de grondwet het voorschrijft, gericht aan de eerste voorzitter van het Hof van Beroep.

De zoekingen werden uitgevoerd door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie en Federal Computer Crime Unit, in aanwezigheid van de onderzoeksrechter, het parket en de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Het gerechtelijk onderzoek verloopt verder in alle discretie. Inhoudelijk zal er niet dieper worden ingegaan op het onderzoek.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten