Persbericht - Antwerpen - Huiszoekingen in onderzoek rond onwettige uitoefening van geneeskunde

In het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek rond de onwettige uitoefening van de geneeskunde zijn er vandaag drie huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen en Brasschaat.

Het parket Antwerpen had vorige vrijdag een dossier ontvangen van de Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC) over misbruik rond het toedienen van illegale fillers en botox.

Maandag heeft het parket een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onwettige uitoefening van de geneeskunde en verboden reclame voor implanteerbare hulpmiddelen. In het kader van dat gerechtelijk onderzoek heeft de lokale recherche leefmilieu van PZ Antwerpen in samenwerking met inspectiediensten vandaag drie simultane huiszoekingen uitgevoerd: twee in Antwerpen, één in Brasschaat.

De huiszoekingen waren positief. Het verdere onderzoek door de lokale recherche wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen