Persbericht - Antwerpen - Lancering T.O.R.P.E.D.O.

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Het Openbaar Ministerie Antwerpen heeft samen met de verschillende politiediensten in de provincie Antwerpen een praktische online gids geschreven. Daarin vinden politiemensen op het terrein een aantal nuttige handvaten terug voor de uitoefening van dagelijkse politieopdrachten.

 

Dit instrument kreeg de naam ‘T.O.R.P.E.D.O.’, voluit wordt dat ’Terrein Ondersteunende Richtlijnen voor Patrouille En Dienst-Opdrachten’. Als parket en politie hebben we de mosterd gehaald in Limburg, waar een gelijkaardig initiatief de naam ‘Jungle Book’ heeft gekregen.

Het parket en de politieleiding hopen op deze manier tegemoet te komen aan de nood die op het terrein ervaren werd aan een handig, snel en toegankelijk overzicht van de actuele richtlijnen voor de meest voorkomende interventies.

Deze eerste versie van T.O.R.P.E.D.O. richt zich op feiten van gemeenrecht (diefstallen, geweld, oplichtingen, zeden, ….), maar mogelijk komt er nog een uitbreiding naar specifieke thema’s of procedures.

De tool is voor alle politiediensten ten allen tijde raadpleegbaar op het Wikipol-platform en is binnenkort ook daar beschikbaar voor parketmagistraten en – juristen.

Het opmaken van T.O.R.P.E.D.O. kon enkel gestalte krijgen door een nauwe samenwerking met de betrokken partners. Om een echte meerwaarde te bieden op het werkterrein, moet het werkinstrument up-to-date gehouden worden door een blijvende samenwerking tussen alle partners.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten