Persbericht - Antwerpen - Mededeling in zaak Coolsaet

Tussen het beraad en na de uitspraak van gisteren in de zaak-Coolsaet ontving het parket twee nieuwe klachten. Die twee klachten zullen gevoegd worden aan het lopende gerechtelijk onderzoek tegen Bo Coolsaet dat geopend werd na een klacht met burgerlijke partijstelling in september 2019.

 

Het parket had in de aanloop naar en ten tijde van het proces ten gronde vijf klachten ontvangen. Die zijn wel degelijk aan het dossier, waarin gisteren uitspraak werd gedaan en ondanks foute berichtgeving, toegevoegd. De klachten werden ook al opgenomen in het lopende gerechtelijk onderzoek.

Het Openbaar Ministerie streeft de waarheidsvinding na binnen de regels van de democratische rechtstaat, waarin partijen, en daar is het Openbaar Ministerie er één van, een standpunt in een dossier voorleggen en overlaten aan de beoordeling van een onafhankelijke rechtbank.

In dit specifieke dossier heeft het OM in eer en geweten en in alle objectiviteit en loyaliteit, een stelling ingenomen die gestoeld is op elementen van het onderzoek. We wensen te benadrukken dat dit standpunt gedeeld en gedragen wordt door het parket Antwerpen met de procureur des konings als eindverantwoordelijke, en niet alleen door een individuele magistraat.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen