Persbericht - Antwerpen - Nieuwe aanhouding in corruptiedossier

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

De raadkamer heeft gisteren de aanhouding bevestigd van een 23-jarige man uit Borsbeek. Hij werd vorige week aangehouden in een lopend corruptieonderzoek.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

Op die manier kwam een criminele organisatie in beeld die privégegevens van personen probeert te achterhalen. In dit onderzoek zou beroep zijn gedaan op een medewerkster van stad Antwerpen via een tussenpersoon. De medewerkster van de stad en de tussenpersoon werden eerder aangehouden. Het parket heeft vrijdag beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer om hen onder voorwaarden vrij te laten.

De nieuwe aanhouding in dit onderzoek dateert van woensdag. De 23-jarige man is ook aangehouden in een onderzoek naar een aanslag met een granaat op een dansschool aan de Boterlaarbaan in Deurne. De feiten zijn gekwalificeerd als lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. 

Contact : communicatiecel parket Antwerpen 

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten