Persbericht - Antwerpen - OM vraagt onderzoek naar studentendoop te verplaatsen

Het parket Antwerpen heeft gisteren een verzoekschrift neergelegd bij het Hof van Cassatie om het gerechtelijk onderzoek naar de studentendoop in Vorselaar, waarbij een student om het leven kwam, te verplaatsen naar een andere rechtbank.

 

Het is de taak van het openbaar ministerie om er voor te zorgen dat een onderzoek in alle sereniteit gevoerd kan worden. In dit onderzoek is aan het licht gekomen dat er een familiale band bestaat tussen een lid van de betrokken studentenclub en een rechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Het onderzoek wordt gevoerd door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, dat sinds de hervorming van 1 april 2014 onder de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen valt.

Op basis van artikel 542 van het wetboek van strafvordering kan een zaak van een rechtbank naar een andere rechtbank worden verwezen door middel van een verzoekschrift aan het Hof van Cassatie. Na het ontvangen van het verzoekschrift doet het Hof van Cassatie onmiddellijk een uitspraak over de ontvankelijkheid. Als het verzoek ontvankelijk is, wordt binnen de acht dagen een datum bepaald voor de behandeling van het verzoekschrift. Dat moet uiterlijk binnen de twee maanden na het ontvangen van het verzoekschrift gebeuren.

In afwachting van een beslissing van het Hof van Cassatie loopt het onderzoek verder, zodat de continuïteit van het onderzoek niet in het gedrang gebracht wordt.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen