Persbericht - Antwerpen - Parket voert strijd tegen tienerpooiers

Parket Antwerpen zet zwaar in op de strijd tegen tienerpooiers. Niet enkel in de vervolging, maar het parket is ook een belangrijke partner in het hulpverleningsverhaal.

 

Tienerpooiers of loverboys zijn mensenhandelaars die de controle nemen over de meisjes. De loverboy beslist dát ze zich prostitueert. Hij bepaalt de prijs en de voorwaarden en int het geld. Tienerpooiers gebruiken vooral sociale media. Internet is een gemakkelijke plaats om meisjes te ronselen, maar ook om ze af te dreigen.  Ze dreigen er bijvoorbeeld mee dat de ‘relatie’ verbroken wordt. Dit effect kan ook verder duren tot na de arrestatie of zelfs de veroordeling van een verdachte.  Slachtoffers worden door hun pooier online gezet op seksadvertentiewebsites en geven een valse geboortedatum op waarmee de meisjes meerderjarig zijn. Hierop is geen controle door de beheerders van de website, die geen identiteitsdocumenten vragen.

In de reportage van Pano werd een afspraak opgezet tussen een redactrice en een vermeende pooier. Onderzoekstechnieken, zoals undercover en infiltratie, zijn wettelijk mogelijk, maar ze zijn strikt gebonden aan de wetgeving Bijzondere Opsporingsmethoden.

Sinds 2015 zijn er voor de rechtbank in Antwerpen in 12 dossiers vonnissen uitgesproken, waarbij in totaal 40 mensen zijn veroordeeld. Het gaat in deze dossiers om 29 slachtoffers. Over enkele dossiers moet het hof van beroep zich nog uitspreken. Op dit moment zitten ongeveer 14 dossiers in onderzoek.  Maandag heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Antwerpen de voorwaardelijke invrijheidsstelling van een 23-jarige man die veroordeeld was in het kader van mensenhandel en exploitatie prostitutie herroepen op vraag van het Openbaar Ministerie. Hij had zijn voorwaarden geschonden, want de man is aangehouden in een nieuw dossier.

Het parket heeft beslist om de klanten van de minderjarige slachtoffers te vervolgen wegens aanranding van de eerbaarheid. Klanten moeten zich vergewissen van de leeftijd van het meisje. Dat is onze stelling. Daarom kunnen klanten ook vervolgd worden. In het najaar werden 7 mannen vervolgd. De rechtbank sprak hen vrij. Tegen de vrijspraak van 5 klanten is beroep aangetekend.

Parket Antwerpen werkt nauw samen met partners als vzw Payoké, stad Antwerpen en de hulpverleningssector om meteen in te grijpen bij verontrustende signalen van slachtoffers.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen