Persbericht - Antwerpen - plea bargaining voorgesteld aan rechtbank

Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend aan de rechtbank in Antwerpen gevraagd om een ‘overeenkomst inzake voorafgaande erkenning van schuld’ te bekrachtigen. De uitspraak volgt op 18 december.

De 51-jarige H.Y. heeft zich voor zijn proces akkoord verklaard met een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 18 maanden met uitstel, een som van 174.537 euro als verbeurdverklaring voor witwasmisdrijven en 15.784,80 euro gerechtskosten. Het is de eerste keer in het arrondissement Antwerpen dat een gevangenisstraf gekoppeld werd aan deze procedure.

De beklaagde heeft zelf aan het Openbaar Ministerie aangeklopt voor deze procedure. Het Openbaar Ministerie heeft rekening gehouden met de totaliteit van het strafdossier, de individuele rol van H.Y., zijn blanco strafregister, de erkenning van schuld en het tijdsverloop sinds de feiten. Het onderzoek is in 2013 van start gegaan.

Contact: communicatiecel Antwerpen