Persbericht - Antwerpen - politie en parket blijven inzetten op bestrijding fenomeen tienerpooiers

Politie en parket blijven inzetten op de bestrijding van het fenomeen van de tienerpooiers. Daarom organiseren ze met de stad Antwerpen en vzw Payoke een studiedag om de alertheid te verhogen en de deskundigheid te vergroten.

 

De bestrijding van het fenomeen van de loverboys of tienerpooiers blijft een prioriteit voor de vier partijen, want de vorm van mensenhandel heeft een verwoestend effect op minderjarigen die zich vaak al in een kwetsbare positie bevinden.

Het fenomeen heeft meer aandacht gekregen vanuit  onder andere politie en parket, waardoor alle diensten alerter zijn geworden voor bepaalde signalen bij bijvoorbeeld weglopers en onrustwekkende verdwijningen. Ook media-aandacht houdt het fenomeen onder de publieke aandacht. Omdat de expertise van parket en politie vergroot is, vinden de partners uit de hulpverlening en de sociale sector gemakkelijker de weg naar ons met de vergaarde informatie.

De onderzoeken in Antwerpen worden gevoerd door de dienst 'Jeugd, Gezin en Nazorg' van de lokale recherche van de PZ Antwerpen, waarbij speurders sinds 2015 een grote expertise hebben opgebouwd. Vanuit het parket wordt in die zaken vaak een onderzoeksrechter gevorderd om de verdachten aan te houden.

Het aantal onderzoeken dat door de lokale recherche wordt gevoerd is sinds 2015 gestegen: 3 in 2015, 7 in 2016, 12 in 2017 en 28 in 2018, waarvan er nog 12 in onderzoek.

Voor de periode 2015 tot februari 2018 zijn in 10 dossiers uitspraken geveld, waarbij in totaal 35 mensen zijn veroordeeld. Op 12 december staat er een dossier tegen vier verdachten op de zitting van de correctionele rechtbank (kamer AC10).

Het parket heeft beslist om de klanten van de minderjarige slachtoffers te vervolgen wegens aanranding van de eerbaarheid. Intussen is er hoger beroep aangetekend tegen 5 klanten van kinderprostituees die in eerste aanleg werden vrijgesproken. Na studie van de vonnissen is ook beslist om geen beroep aan te tekenen in twee andere dossiers.

De vrees bestaat dat heel wat zaken onder de radar blijven. Net daarom is een studiedag met professionals belangrijk om de signalen sneller te detecteren en om er gepast op te kunnen reageren. De betere bewustwording is het belangrijkste werkpunt voor de toekomst.