Persbericht - Antwerpen - Stand van zaken in moordonderzoek Sally Van Hecke

Het parket van Antwerpen en de onderzoeksrechter geven een stand van zaken in het moordonderzoek Sally Van Hecke.

 

Feiten

Op 10 augustus 1996 werd Sally Van Hecke op brutale wijze vermoord op de Antwerpse Linkeroever. Sally was een jonge vrouw met een dochtertje van op dat moment twee jaar oud. Het gerechtelijk onderzoek startte onmiddellijk. Acht jaar lang zijn de speurders op zoek gegaan naar de dader(s) van deze gruwelijke moord. Daarbij werden 800 tips onderzocht, werden deskundigen aangesteld, zijn er meer dan dertig internationale opdrachten naar Nederland en Duitsland uitgevoerd en werd het programma ‘Oproep 2020’ ingeschakeld.

 

De gehoopte doorbraak bleef uit en daarom werd het gerechtelijk onderzoek in 2005 voorlopig afgesloten. Vanaf dat ogenblik werd het dossier passief opgevolgd. Dat betekent dat tips nog altijd onderzocht werden, maar dat er geen actieve onderzoeken meer zijn gebeurd.

In de loop van 2016 werd nieuwe informatie overgemaakt aan het Antwerpse gerecht. Het parket van Antwerpen besliste daarop om het onderzoek volledig te heropenen en om de onderzoeksrechter opnieuw te gelasten met een gerechtelijk onderzoek. Er werd onder meer een rogatoire commissie uitgevoerd naar de Verenigde Staten en het dossier werd grondig ontleed door de forensisch adviseur.

Helaas hebben alle onderzoeksdaden nog niet tot een doorbraak geleid, maar het moordonderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet.

 

Review

Zo werd voor het dossier in 2020 een review of herziening gevraagd aan de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen door speurders die nooit eerder in het dossier hadden gewerkt. In dergelijke complexe dossiers is dat gebruikelijk. De herziening van dit dossier leverde nieuwe inzichten en mogelijke pistes op richting een mogelijke dader die momenteel verder onderzocht worden. Naast een tactisch onderzoek is er ook een grondige herziening door de forensische adviseur gebeurd. De bedoeling van dit meest recente onderzoek is om nieuwe mogelijke forensische pistes te koppelen aan de evolutie binnen de wetenschap. Een belangrijk element in dit onderzoek aangezien de feiten van 1996 dateren.

 

De wisselwerking tussen het tactische en het forensische onderzoek zorgt er onder andere voor dat bepaalde pistes kunnen worden uitgesloten, wat van groot belang is voor het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek. De nieuwe pistes en complexe gegevens die als resultaat van de herziening naar boven zijn gekomen vergen dan ook uitgebreid en grondig onderzoek. Zo dienen er bijvoorbeeld buitenlandse deskundigen te worden aangesteld en complexe DNA-analyses te worden uitgevoerd. Dit maakt van zo'n herziening een zeer arbeids- en tijdsintensief proces, dat maanden kan duren.

 

Het parket van Antwerpen en de onderzoeksrechter willen met dit persbericht een stand van zaken meegeven en benadrukken dat er de dag van vandaag nog steeds hard gewerkt wordt om tot een doorbraak te komen in het onderzoek.