Persbericht - Antwerpen - Twee nieuwe aanhoudingen in nasleep dossier Sky ECC

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

In onderzoeken die voortvloeien uit dossier Sky ECC zijn nog twee mensen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat om twee mannen die respectievelijk de politie-inspecteur en de medewerkster van de stad Antwerpen hadden benaderd en betaald om opzoekingen te doen.

 

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

De raadkamer bevestigde vandaag de aanhouding van een 35-jarige man uit Vosselaar. De onderzoeksrechter had de man op 8 april onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim. In het onderzoek rond een politieman van PZ Antwerpen zou de dertiger in beeld komen als iemand die de politie-inspecteur had benaderd en had betaald om informatie uit politionele databanken op te zoeken.

Vorige week woensdag is een 24-jarige man uit Deurne voor de raadkamer verschenen. Ook hij werd aangehouden wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim. Dit in het onderzoek rond de medewerkster van stad Antwerpen. De twintiger zou de vrouw aangezocht hebben om opzoekingen te doen in het rijksregister. De aanhouding werd vorige week verlengd.

Op 9 maart werd er ook een huiszoeking uitgevoerd bij een advocaat die tijdens het gerechtelijk onderzoek in beeld kwam. Hij werd aangehouden wegens deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer heeft vandaag zijn aanhouding voor een tweede maal bevestigd.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

 

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten