Persbericht – Betoging voor en tegen de VN-resolutie die in Marrakesh gestemd werd

Naar aanleiding van de vragen van diverse media, in de marge van de betoging voor en tegen de VN-resolutie die in Marrakesh gestemd werd, vandaag in het centrum van Brussel, kan het parket van Brussel volgende informatie meedelen:

Op dit moment kunnen we de gerechtelijke arrestatie van 6 personen bevestigen:

  • 3 personen werden gerechtelijk aangehouden omdat ze ervan verdacht worden beschadigingen te hebben aangebracht aan het Berlaymont-gebouw
  • 2 personen werden gerechtelijk aangehouden omdat ze verdacht worden van feiten van gewapende weerspannigheid
  • 1 persoon werd gerechtelijk aangehouden omdat hij verdacht wordt van druggerelateerde feiten

We zullen naar alle waarschijnlijkheid morgen meer informatie kunnen verstrekken m.b.t. de beslissing van het parket voor deze 6 personen die van hun vrijheid werden beroofd.

Ine Van WYMERSCH

Woordvoerder