Persbericht - Bilzen - Aantreffen chemisch drugslabo voor methamfetamines

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Op 25.10.2019 brak omstreeks 21u op de industriezone Caetsbeek te Bilzen een zware brand uit in een industrieel complex, bestaande uit meerdere bedrijfshallen. Benevens de buitenste constructies bleef er na de bluswerken niets meer overeind.

Tijdens de blus- en ruimingswerken werd er door de hulpverleners een abnormale en doordringende chemische geur waargenomen. Daarop werd een opsporingsonderzoek opgestart.

De branddetectiehond kon de locatie aanduiden waar de zware brand is ontstaan. Het Labo van de federale gerechtelijke politie trof onder het puin van de ingestorte loods, sporen en attributen aan die duiden op de aanwezigheid van een chemisch drugslabo.

Verder onderzoek door de federale gerechtelijke politie van Limburg wijst thans uit dat in de loods een professioneel drugslab bevestigd was. Een explosie van dit drugslab deed de bedrijfsbrand ontstaan.

Daarenboven blijkt het chemisch drugslabo vermoedelijk te zijn ingericht om methamfetamines te produceren. Het gaat om het derde dergelijk labo dat in 2019 in België werd aangetroffen. Het eerste zulk labo werd aangetroffen op 06-06-2019 in Wuustwezel. In Hasselt (15.03.2019) werd eerder dit jaar een groot labo in opbouw aangetroffen voor onder meer de productie voor deze methamfetamines naast amfetamines. 

Het eindproduct is het zogenoemde ‘crystal meth’. Deze drug is vele malen krachtiger en meer verslavend dan de andere synthetische amfetamines (speed) en is daarom ook duurder (momenteel rond de 100€ per gram). De winsten zijn dus gigantisch. De productie en smokkel van dergelijke methamfetamines bleek in het verleden voornamelijk georganiseerd door Zuid-Amerikaanse criminele organisaties.

Alarmerend

Het aantreffen van zulk druglabo is zeer alarmerend te noemen.

Vooreerst lopen de gebruikers een enorm gezondheidsrisico door het innemen van deze uiterst verslavende drug. Ze veroorzaakt het verlies van tijdsbesef en van de behoefte tot eten en slapen, met alle gevolgen die hierbij horen. Slechts 6% van de afgekickte gebruikers slaagt erin niet te hervallen. Oververhitting, hartaanval, hersenbloeding en psychotische reacties zijn maar enkele ernstige gezondheidsrisico’s.

Daarenboven duidt de kracht van de explosie op de hoge risicograad van dergelijke productielabo’s in een bewoonde omgeving. Het is een wonder te noemen dat er geen slachtoffers zijn gevallen tijdens of na deze explosie.

Aantal druglabo’s en dumpingen in Limburg 2019

Deze ontdekking is het dertiende drugslabo in 2019 in Limburg. In 8 labo’s werd effectief geproduceerd. Voor 2019 tellen we tevens reeds 23 dumpingen van chemisch afval, afkomstig van synthetische drugslabo’s.

Oproep aan de bevolking

Opnieuw roepen we onze inwoners op om verdachte signalen op volstrekt anonieme wijze te melden aan de politie via het oproepnummer 080020877. 

Sedert 17 april 2019 kwamen al talrijke en nuttige tips naar voren die ons helpen in de strijd tegen deze chemische druglabo’s.

Via de site www.limburg.be/drugsmeldpunt kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo steeds terugvinden :    

Signalen die o.a wijzen op een dumping: 

 • Vaten, bidons, … op ongebruikelijke plaatsen
 • Vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist
 • Achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten
 • Een door olie veroorzaakte verkleuring op water (beken, kanalen, …)
 • Bestelwagens, vaak zonder of met buitenlandse nummerplaten, die zich op ongewone uren in bossen of afgelegen gebieden begeven
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

 

Wie één van deze signalen opmerkt wordt aangeraden om dit onmiddellijk te melden. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht, en alle signalen verdienen een melding. Aangezien het om veiligheid gaat, geldt “beter een melding te veel dan één te weinig”.

Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo herlezen.

Signalen die wijzen op een drugslabo: 

 • Stankoverlast: een sterke, vreemde chemische geur
 • Witte mist rondom gebouwen
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, MDF,..) of gordijnen die nooit opengaan
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt
 • Nachtelijke bedrijvigheid met bestelwagens of gesloten aanhangwagens dicht tegen het gebouw, vaak voorzien van buitenlandse nummerplaten
 • Plots afgestorven of verkleurde planten
Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Ander Persberichten