Persbericht - Boom - OMS drugs ook in PZ Rupel en PZ MINOS

Na Antwerpen en Brasschaat start het Antwerpse parket in politiezones Rupel (1 maart) en Minos (1 april) met het systeem van onmiddellijke minnelijke schikkingen rond drugsoverlast.

Drugs zijn verboden. Aan de aanbodzijde voeren politie en parket een repressief beleid, maar ondanks die inspanningen blijft het probleem van drugs aan de kant van gebruikers en kopers voor een maatschappelijke impact zorgen. In de eerste plaats op het vlak van de volksgezondheid voor de gebruikers, in de tweede plaats zorgt het druggebruik voor overlast op het publieke domein.

Het systeem van de onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) pakt dat laatste probleem op een efficiënte manier aan, want betrapte drugsbezitters of – gebruikers op de openbare weg worden na de feiten meteen geconfronteerd met een strafrechtelijk gevolg. Als er aanwijzingen zijn van dealen of bij vaststellingen tijdens lopende gerechtelijke onderzoeken of huiszoekingen, wordt er geen OMS voorgesteld, maar wordt de informatie in een klassiek proces-verbaal gegoten.

Politie en parket koesteren niet de illusie dat we met deze bijkomende maatregel de maatschappij drugsvrij zullen maken, maar we hopen wel om de lokale drugmarkten meer te verstoren. Deze aanpak wordt de voorbije jaren al toegepast binnen de politiezone Antwerpen en recent ook Brasschaat. Effectief en maximaal inzetten op het criminele drugsfenomeen, zorgt er ook voor dat andere criminaliteitsvormen, zoals bijvoorbeeld diefstallen, dalen.

De aanpak van drugs en de overlast die ermee gepaard gaat, vormt een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. Het gezondheidsprobleem wordt niet miskend. Problematische gebruikers zullen maximaal doorverwezen worden naar de hulpverlening. De betrokken gemeente betaalt voor de hulpverlening voor zijn inwoners, deze hulpverlening wordt voorzien door adviespunt verslaving Antwerpen.

De onmiddellijke minnelijke schikkingen bedragen 75 of 150 euro en zullen worden aangeboden aan elke meerderjarige bij feiten van gebruik en/of bezit.

De respectievelijke politieraden hebben het licht op groen gezet voor het project in politiezone Rupel vanaf 1 maart en politiezone Minos vanaf 1 april.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen