Persbericht - Boom - Round-up na eerste weekend Tomorrowland

Het parket Antwerpen en PZ Rupel blikken met een algemene tevredenheid terug op het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in De Schorre in Boom. De start verliep rustig en zonder grote incidenten.

 

PZ Rupel staat samen met andere politiezones uit het ganse land en met de federale politie in voor de veiligheid op en rond de 16de editie van festival Tomorrowland. In eerste instantie is er een grote aandacht voor de mobiliteit in Boom, Rumst en op alle toegangswegen. Op het terrein houdt de politie controles die zichtbaar zijn, maar er wordt ook met anonieme teams gewerkt, waarbij de nadruk ligt op diefstallen en drugsfeiten.

Tijdens het eerste weekend werden 82 mensen gearresteerd: 47 gerechtelijk en 35 bestuurlijk voor openbare dronkenschap, overlast,…. Zestien mensen werden opgepakt, omdat ze zonder ticket het festivalterrein probeerden binnendringen.

De politie heeft 17 taxi’s bestuurlijk in beslag genomen, omdat er klanten werden geronseld buiten de voorziene zones of omdat de taxi wettelijk niet in orde was. Daarnaast werden ook twee drones in beslag genomen. Tijdens het festival gelden strenge regels voor het gebruik van drones om de veiligheid van het publiek te garanderen.

116 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs. Ze kregen een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden van het parket: 75 euro voor softdrugs, 150 euro voor harddrugs. In totaal gaat het om 14.475 euro. De verdovende middelen werden meteen in beslag genomen. Een betrapte festivalganger verliest meteen zijn toegangsbandje en wordt onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd.

16 mensen die betrapt werden op het dealen van drugs, kregen van het parket een rechtstreekse dagvaarding voor een themazitting van 26 oktober 2022. Het gaat om vijf Belgen, vier Nederlanders, één Duitser, één Portugees, één Slowaak en één Pool. Drie Italianen kregen een dagvaarding voor oplichting voor het verkoop van nepdrugs.

De inbeslaggenomen drugs werden getest door het NICC, waarmee nauw wordt samengewerkt. Aan die hand van die labotesten weten we dat er ook pillen in omloop zijn die een zeer gevaarlijk gehalte MDMA bevatten. We willen daar samen met politie extra voor waarschuwen.

Tijdens het eerste weekend werden 14 gauwdieven gearresteerd en voorgeleid. Het gaat om voornamelijk Zuid-Amerikanen die op jacht waren naar smartphones en juwelen. De onderzoeksrechter heeft 12 van hen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De organisatie stelt lockers ter beschikking, waar festivalgangers hun kostbare spullen veilig kunnen opbergen.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen