Persbericht - Brussel - dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf | UPDATE

De onderzoeksrechter heeft, in de loop van de namiddag, A.M. verhoord en heeft besloten om hem in vrijheid te stellen onder de volgende voorwaarden :

  • zijn woning niet verlaten tussen 22u en 6u
  • een opleiding volgen nabij het VIAS instituut
  • niet meer rijden en rijbewijs binnen de 24 u overhandigen op het   commissariaat
  • psychologische opvolging

Het gerechtelijk onderzoek is, voor de rest, nog steeds lopende

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder