Persbericht - Brussel - Kinderen die uit Syrië zijn teruggebracht

Gelet op de verschillende vragen die we krijgen over kinderen die uit Syrië zijn teruggebracht, kunnen de parketten van Brussel, Luik en Halle Vilvoorde volgende informatie bevestigen:

Elk betrokken parket heeft maatregelen genomen voor de teruggebrachte kinderen waarvoor zij bevoegd zijn, conform de jeugdbeschermingswet. Eén van de kinderen is recent meerderjarig geworden.

Alle kinderen werden tijdens de hele operatie psychologisch begeleid. In eerste instantie wordt de fysieke en psychische gezondheid nagegaan.

We benadrukken dat alle kinderen gedurende een lange tijd in moeilijke omstandigheden in Syrië verbleven hebben. Vervolgens wordt er een verdere gepaste omkadering voorzien. Om deze omkadering alle kans op slagen te geven, is het belangrijk hier geen details over te geven. In deze context nodigen we de media uit om de privacy van de kinderen maximaal te respecteren opdat hun herstel in alle sereniteit kan plaatsvinden.

Zoals in andere dossiers betreffende minderjagen zullen er dus door de parketten geen details vrijgegeven worden over de concrete beschermingsmaatregelen in concrete dossiers.

Stéphanie Lagasse

substituut-procureur des Konings - Woordvoerder