Persbericht - Brussel - Laster jegens een gesteld lichaam

Maandagochtend 9 september werd een politieman van de interventiedienst van de politiezone Luik zwaargewond nadat hij was neergeschoten tijdens een controle. Verschillende media hebben hierover bericht in de loop van de dag, stellende dat hij hersendood was. Deze informatie bleek echter niet te kloppen.

Om 15u heeft de federale gerechtelijke politie via sociale media een printscreen ontvangen waaruit bleek dat een persoon die het pseudoniem H.B. gebruikte, verschillende beledigende berichten had geplaatst ten aanzien van de politie: zo liet hij blijken dat hij blij was dat de Luikse politieman overleden was en uitte hij beledigingen aan het adres van de politie. H.B. heeft zo meerdere berichten geplaatst op 9 september 2019.

Het parket van Brussel heeft een opsporingsonderzoek geopend wegens feiten van laster ten aanzien van een gesteld lichaam, zoals voorzien in artikel 446 Strafwetboek. Ingevolge dit onderzoek is de gebruiker van het pseudoniem H.B. geïdentificeerd kunnen worden als O.E.B., een man van 20 jaar, geboren in 1990.

O.E.B. werd op 10 september 2019 van zijn vrijheid beroofd. Hij werd verhoord door de politie én door de procureur des Konings.

Hij werd onmiddellijk gedagvaard om te verschijnen voor de correctionele rechtbank te Brussel op 1 oktober 2019.

Het is belangrijk erop te wijzen dat gedragingen op sociale netwerken even verwerpelijk kunnen zijn als gedragingen in het echte leven.

 

Willemien BAERT
Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder