Persbericht - Cijfers rellen in Brussel, november 2017

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

11/11/2017

18 gerechtelijke arrestaties:

                Waarvan 6 minderjarige verdachten:

 Voor 5 jongeren werd de Franstalige jeugdrechter gevorderd

 1 jonge man wordt verder opgevolgd door het jeugdparket

                Waarvan 12 meerderjarige verdachten:

6 onder hen werden gedagvaard op de zitting van 05/01/2018 van de 67ste kamer (FR rechtbank van eerste aanleg te Brussel), vonnis is voorzien op 02/02/2018

1 werd gedagvaard op de zitting van 19/01/2018 van de 67 ste kamer (FR rechtbank van eerste aanleg te Brussel), vonnis is voorzien op 02/02/2018

1 werd gedagvaard op de zitting van 02/02/2018 van de 67ste kamer

1 werd vrijgelaten na verhoor, het dossier werd zonder gevolg geklasseerd, wegens onvoldoende bewijs

2 maakten het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek:

1 is nog steeds aangehouden en zal voor de rechter verschijnen op 06/02/2018 voor de Franstalige correctionele rechtbank (63ste kamer)

Voor 1 is het gerechtelijk onderzoek nog lopende, verdachte werd door de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld zonder voorwaarden

                                1 werd vrijgelaten na verhoor, het opsporingsonderzoek is nog lopende

Er zijn nog 3 opsporingsonderzoeken lopende waarin een verdachte geïdentificeerd werd maar nog niet verhoord.

15/11/2017

12 gerechtelijke arrestaties

                Waarvan 11 minderjarige verdachten

 2 onder hen ressorteren onder de bevoegdheid van een ander parket

 Voor 9 onder hen werd de Franstalige jeugdrechter gevorderd

Waarvan 1 meerderjarige verdachte waarvoor een onderzoeksrechter werd gevorderd, hij werd vrijgelaten onder voorwaarden, het gerechtelijk onderzoek loopt nog steeds.

Er zijn nog 2 opsporingsonderzoeken lopende waarin reeds verdachten zijn geïdentificeerd maar nog niet verhoord.

25/11/2017

7 gerechtelijke arrestaties

                Waarvan 3 minderjarigen

                                Voor 2 jongeren werd de Franstalige jeugdrechter gevorderd

1 jongere werd ter beschikking gesteld van het parket, na verhoor vrijgelaten met een strenge waarschuwing

                Waarvan 4 meerderjarige verdachten:

  1 werd gedagvaard op de zitting van 02/02/2018

  1 werd gedagvaard op de zitting van 16/02/2018

  1 werd vrijgelaten na verhoor, het opsporingsonderzoek is nog lopende

1 maakt het voorwerp uit van een nog lopend gerechtelijk onderzoek, hij werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden

Er zijn nog 15 opsporingsonderzoeken lopende waarin een verdachte geïdentificeerd werd maar nog niet verhoord.

Voor de drie incidenten samen zijn er nog 35 opsporingsonderzoeken lopende waarin nog geen verdachte kon worden geïdentificeerd.

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Ander Persberichten