Persbericht - COL 1 2018 herzien

Persberichten

De COL 1/2018 inzake internering werd gewijzigd naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 juni 2018 waarin het hof enkele artikelen heeft vernietigd in de wet van 5 mei 2014 betreffende internering, zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie (publicatie B.S. 30.07.2018)

Klik hier voor de herziene COL

Persberichten

Ander Persberichten