Persbericht - COL 13/2015 herzien

Naar aanleiding van de wijziging van artikel 88 § 2 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1289ter van het Gerechtelijk Wetboek, werd de omzendbrief COL 13/2015 herzien.

Klik hier voor de herziene versie