Persbericht - COL 8/2018: harmonisatie van de toepassing van de minnelijke schikking

De wet van 18 maart 2018, houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht, voegt een rechterlijke controle in op de minnelijke schikking die toegepast wordt nadat de strafvordering is ingesteld. Dit betreft dus enkel de verruimde minnelijke schikking.

Deze omzendbrief heeft in eerste instantie tot doel de integratie te verwezenlijken door de omzendbrief COL 1/2011 te herzien.

De richtlijnen in deze omzendbrief strekken tot een harmonisering van de toepassing van de minnelijke schikking in het algemeen.

Klik hier voor de COL