Persbericht - COL 9/2018 - opdrachten van het COIV

​De omzendbrief nr. COL 9/2018 betreffende de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring vervangt de omzendbrief nr. COL 7/2004 en geeft een overzicht van de voor politiediensten / verbaliserende diensten en openbaar ministerie relevante wettelijke bepalingen, waarbij telkens is aangeduid welke de nieuwe bepalingen zijn. Daarnaast vaardigt de omzendbrief concrete richtlijnen uit die zijn opgevat als een praktische leidraad voor de actoren op het terrein.

Lees hier de COL en haar bijlagen.