Persbericht - Corona: stand van zaken cijfers en gerechtelijke afhandeling

Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart 2020, en tot 22 november 2020 werden lastens 131.400 verdachten inbreuken op de Coronawetgeving geregistreerd

In totaal gaat het om

  • 116.568 verdachten betrokken in correctionele dossiers
  • 14.138 minderjarigen betrokken in jeugddossiers
  • 694 verdachten betrokken in dossiers bij de arbeidsauditoraten

 

Correctioneel

Lastens 69.853 verdachten (60%) werd een (onmiddellijke) minnelijke schikking voorgesteld. Daarvan ging inmiddels 52 % van de verdachten over tot betaling. Het gaat om 21.409 minnelijke schikkingen en 15.094 in MaCH geregistreerde onmiddellijke minnelijke schikkingen die werden betaald.

In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard (bijvoorbeeld in geval van recidive), of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals bijvoorbeeld een pretoriaanse probatie door het parket.

Voor 21.367 verdachten (ongeveer 18%) werd het dossier zonder gevolg geklasseerd wegens (voornamelijk) onvoldoende bewijzen of wanneer er geen sprake was van een misdrijf.

In slechts 2% van alle correctionele corona-dossiers is er sprake van een opportuniteitssepot (2.382 op 116.568).

Personen die hun minnelijke schikking niet betaalden werden gedagvaard.

In totaal werden in de afgelopen 8 maanden door de correctionele parketten 12.605 personen gedagvaard in correctionele dossiers, waarvan voor  6.137 verdachten inmiddels een eerste vonnis werd geveld.

Van de 116.568 verdachten betrokken in correctionele dossiers, zijn er actueel 74.413 verdachten (64%) waarvoor het dossier werd afgehandeld op het niveau van het parket of, na dagvaarding door het parket, voorgekomen is voor de rechtbank.

 

Jeugddossiers

Lastens 14.138 minderjarigen werd een dossier geopend.  

Afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de feiten en de situatie van de minderjarige, kan een waarschuwingsbrief worden verzonden naar de minderjarige, een herinnering aan de wet, een oproeping op het parket voor verval van de strafvordering na uitvoering van voorwaarden of voor positief project (in het Nederlandse taalgebied) of een vordering van de jeugdrechter.

Er zijn op dit ogenblik nog geen verdere gedetailleerde cijfers beschikbaar.

 

Beleid

“Sinds het begin van de coronacrisis heeft het College van procureurs-generaal een strikt en uniform strafrechtelijk beleid gevoerd ten aanzien van inbreuken op de naleving van de coronawetgeving. Gelet op de bijzondere impact van deze crisis op vele vlakken in de samenleving, worden deze misdrijven prioritair behandeld door de parketten en arbeidsauditoraten, zoals onder meer blijkt uit de statistieken die vandaag zijn gepubliceerd. De inspanning die daarvoor door de parketmagistraten en het ondersteunend personeel wordt geleverd, is echt wel aanzienlijk. De wijze waarop zij deze inspanning aanhouden, dwingt respect af. Zij vormen, in de tweede lijn, een essentiële schakel in de rechtshandhaving in Corona-tijden, wat toch ook eens mag worden onderstreept.”, zegt procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

We blijven waakzaam en zullen in het belang van ons allen en zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, doorgaan met het opsporen en vervolgen van verdachten die de wet overtreden.

De naleving van het samenscholingsverbod, de avondklok, de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer, de sluiting van eet- en drankgelegenheden, … is essentieel om het corona virus - samen - onder controle te krijgen. We hebben geen andere keuze en we zullen daar verder strikt op toezien”.

 

Download hier de cijfers inzake corona inbreuken en de gerechtelijke afhandeling.