Persbericht | Corona: stand van zaken cijfers en gerechtelijke afhandeling

Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart 2020, en tot en met 20 december 2020 werden lastens 147.969 verdachten inbreuken op de Coronawetgeving geregistreerd

In totaal gaat het om

  • 130.376 verdachten betrokken in correctionele dossiers
  • 16.672 minderjarigen betrokken in jeugddossiers
  • 921 verdachten betrokken in dossiers bij de arbeidsauditoraten

 

Correctioneel

Lastens 77.325 verdachten (59%) werd een (onmiddellijke) minnelijke schikking voorgesteld. Daarvan ging inmiddels 52 % van de verdachten over tot betaling. Het gaat om 23.800 minnelijke schikkingen en 16.515 in MaCH geregistreerde onmiddellijke minnelijke schikkingen die werden betaald.

In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard (bijvoorbeeld in geval van recidive), of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals bijvoorbeeld een pretoriaanse probatie door het parket.

Voor 22.963 verdachten (ongeveer 18%) werd het dossier zonder gevolg geklasseerd wegens (voornamelijk) onvoldoende bewijzen of wanneer er geen sprake was van een misdrijf.

In slechts 2% van alle correctionele corona-dossiers is er sprake van een opportuniteitssepot (2.647 op 130.376).

Personen die hun minnelijke schikking niet betaalden werden gedagvaard.

In totaal werden in de afgelopen 9 maanden door de correctionele parketten 14.838 personen gedagvaard in correctionele dossiers, waarvan voor 8.183 verdachten inmiddels een eerste vonnis werd geveld.

Van de 130.376 verdachten betrokken in correctionele dossiers, zijn er actueel 82.580 verdachten (63%) waarvoor het dossier werd afgehandeld op het niveau van het parket of, na dagvaarding door het parket, voorgekomen is voor de rechtbank.

 

Jeugddossiers

Lastens 16.672 minderjarigen werd een dossier geopend.  

Afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de feiten en de situatie van de minderjarige, kan een waarschuwingsbrief worden verzonden naar de minderjarige, een herinnering aan de wet, een oproeping op het parket voor verval van de strafvordering na uitvoering van voorwaarden of voor positief project (in het Nederlandse taalgebied) of een vordering van de jeugdrechter.

Er zijn op dit ogenblik nog geen verdere gedetailleerde cijfers beschikbaar.

 

Beleid

“Sinds het begin van de coronacrisis heeft het College van procureurs-generaal een strikt en uniform strafrechtelijk beleid gevoerd ten aanzien van inbreuken op de naleving van de coronawetgeving. Gelet op de bijzondere impact van deze crisis op vele vlakken in de samenleving, worden deze misdrijven prioritair behandeld door de parketten en arbeidsauditoraten, zoals onder meer blijkt uit de statistieken die vandaag zijn gepubliceerd. De inspanning die daarvoor door de parketmagistraten en het ondersteunend personeel wordt geleverd, is echt wel aanzienlijk. De wijze waarop zij deze inspanning aanhouden, dwingt respect af. Zij vormen, in de tweede lijn, een essentiële schakel in de rechtshandhaving in Corona-tijden, wat toch ook eens mag worden onderstreept.”, zegt procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

We blijven waakzaam en zullen in het belang van ons allen en zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, doorgaan met het opsporen en vervolgen van verdachten die de wet overtreden.

Op de website van het Openbaar Ministerie zijn de cijfers inzake corona inbreuken en de gerechtelijke afhandeling te raadplegen.