Persbericht - Dendermonde - lancering allereerste "flitscamera's" aan overweg

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Belgische primeur: Infrabel en zijn projectpartners lanceren allereerste “flitscamera’s” aan overweg in Dendermonde

Start van nieuwe veiligheidscampagne rond overwegen

DENDERMONDE, 16 juni 2021 – Vandaag hebben Infrabel en de verschillende projectpartners van politie, justitie en de stad Dendermonde de eerste roodlichtcamera’s voor het spoor in België aan een overweg in gebruik genomen. Het doel is om via nummerplaatherkenning het niet respecteren van het rood licht aan een overweg vast te stellen. De primeur is voor de overweg Oudegemse Baan in Oudegem (Dendermonde).

De lancering gebeurde in aanwezigheid van onder meer Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Vincent Floré voor het Ministerie van Justitie, burgemeester Piet Buyse en Lucia Van Laer, Chief Strategy, Corporate & Public Affairs bij Infrabel. Dit nieuwe, gezamenlijke pilootproject zal de verkeers- en spoorveiligheid aan overwegen verder helpen verhogen en dient ook als test voor de mogelijke uitrol van camera’s aan andere overwegen.

Niet respecteren van verkeersregels en onvoorzichtig gedrag aan overwegen

In 2020 waren er over het hele jaar weliswaar minder ongevallen aan overwegen (23), maar hierbij vielen er 9 doden en 4 zwaargewonden. Ter vergelijking: in 2019 waren er 45 ongevallen aan overwegen (7 doden en 6 zwaargewonden). Het lager aantal ongevallen valt te verklaren door de coronacrisis en de daling van het aantal voertuigen en weggebruikers op de wegen (door verkeersbeperkingen of toegenomen telewerken).

Er mogen dan wel minder ongevallen zijn maar het blijft een zware en trieste balans, ondanks alle infrastructuurmaatregelen en inspanningen rond sensibilisering en repressie. Het is en blijft een sociaal-maatschappelijk probleem in onze samenleving en dat blijkt uit de oorzaken van de ongevallen.

De belangrijkste oorzaak (meer dan de helft) is het niet respecteren van de verkeersregels aan overwegen door weggebruikers die niet stoppen voor een rood licht, aan slagbomen die gesloten of in beweging zijn en wanneer de bel rinkelt. De tweede oorzaak (ruim een derde) is onvoorzichtig en roekeloos gedrag van de weggebruikers die de overweg nog proberen over te steken al is dit door de verkeerssituatie niet meer aangewezen.

Primeur voor overweg in Oudegem

Een nieuw project dat inspeelt op beide oorzaken is de installatie van 2 roodlichtcamera’s (RLC) voor het spoor aan de overweg Oudegemsebaan in Dendermonde. Deze overweg is een drukke locatie voor het trein- en wegverkeer en een hotspot voor roodlichtovertredingen, wat ook blijkt uit de cijfers.

Vias institute heeft gedurende 19 dagen (in juni 2019 toen de roodlichtcamera’s nog niet operationeel waren) roodlichtinbreuken met gespecialiseerde apparatuur geregistreerd. In totaal werden maar liefst 862 roodlichtinbreuken of gemiddeld meer dan 45 per dag vastgesteld.  Eenzelfde oefening (wanneer de roodlichtcamera’s wel operationeel zijn) zal binnen het evaluatiejaar van het pilootproject plaatsvinden. Vias institute zal de resultaten van beide registratieperiodes analyseren en evalueren.

Infrabel, stad Dendermonde en politie werken stapsgewijs samen aan een verdere verhoging van de verkeers- en spoorveiligheid. In een eerste fase (sinds november 2019) is de overwegomgeving heraangelegd met 2 extra verkeerslichten en vanaf vandaag, 16 juni, gaan de roodlichtcamera’s in werking.

Werking van de roodlichtcamera’s

De intelligente camera’s bestaan uit een camera voor automatische nummerplaatherkenning en een overzichtscamera. Wanneer een autobestuurder aan deze overweg door een rood licht rijdt, wordt dit geregistreerd door deze roodlichtcamera’s die de beelden versturen naar een centrale databank van de Federale Politie. Alleen de politie is bevoegd om camerabeelden gefilmd op openbaar domein te bekijken. 

De lokale politie van Dendermonde en het Gewestelijk VerwerkingsCentrum (GVC) van de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen hebben een protocol afgesloten voor de verwerking van de camerabeelden van de kandidaat-overtreders. Het GVC verwerkt in opdracht van de lokale politie de camerabeelden en stelt een proces-verbaal op. Zij controleren en bepalen of het daadwerkelijk over een overtreding van het negeren van een rood licht gaat.

Een gecoördineerde aanpak door politie en parket

Indien dit zo is, dan stelt de politie een proces-verbaal op. Dit wordt overgemaakt aan het parket van Oost-Vlaanderen dat een strikt vervolgingsbeleid hanteert. De regel is en blijft dagvaarding voor de politierechtbank. Die kan straffen uitspreken met boetes van 320 tot 4.000 euro en een rijverbod voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

Naar aanleiding van de lancering van de roodlichtcamera’s wijzigt het College van Procureurs-Generaal zijn vervolgbeleid. De regel is en blijft een dagvaarding met boete en een verplicht rijverbod. Maar een aanpassing op deze regel zal mogelijk zijn met de invoering van een uniform tarief van geldsommen door het parket.

Pilootproject voor uitrol aan andere overwegen

Dit roodlichtcameraproject aan de overweg in Oudegem zal als test dienen voor de eventuele uitrol van soortgelijke roodlichtcamera’s aan andere overwegen in België. Momenteel zijn er procedures (analyses, certificeringen, …) in voorbereiding voor twee andere testlocaties: een overweg in Waver en een overweg in Kallo (Waaslandhaven), maar een mogelijke datum van ingebruikname is er nog niet.

Naar aanleiding van de lancering sensibiliseert Infrabel in de omgeving van de overweg aan het station Oudegem de weggebruikers, treinreizigers, omwonenden, het personeel van de fabriek VPK en nabijgelegen scholen. Daarnaast is er een online campagne* van Infrabel die door de projectpartners via hun sociale media kanalen kan worden gedeeld. De politie en Securail (NMBS) voeren ook controles uit rond het respecteren van de verkeersregels aan de overweg Oudegemsebaan.

* De campagne heeft als slogan: “Kon je niet wachten misschien? Pech, we hebben het gezien!”

Project is voorbeeld van uitstekende samenwerking

Dit project is een mooi voorbeeld van een uitstekende samenwerking met verschillende diensten. Infrabel wil de bevoegde ministers van Mobiliteit, Binnenlandse Zaken en Justitie én alle partners bedanken die hebben meegewerkt aan de realisatie van dit eerste roodlichtcameraproject voor het spoor: FOD Economie (afdeling Metrologie voor het behalen van de modelgoedkeuring van de camera), de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de lokale politie, de Federale Politie (DRI {ANPR** databank}, de Federale Wegpolitie {GVC Oost-Vlaanderen} en de Spoorwegpolitie), het parket van Oost-Vlaanderen en het College van Procureurs-Generaal, de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Dendermonde en alle andere personen die dit mogelijk maakten.

Met dit gezamenlijk project voor een verhoogde verkeers- en spoorveiligheid willen we samen alle weggebruikers nogmaals oproepen om altijd de verkeerscode aan overwegen na te leven.

** Automatic Number Plate Recognition

Strategie van repressie, sensibilisering en infrastructuurmaatregelen

Dit nieuwe cameraproject past in de veiligheidsstrategie van Infrabel met betrekking tot overwegen. Al jaren zet Infrabel zich samen met verschillende instanties permanent in om de veiligheid aan overwegen te verhogen door middel van controleacties met politie en Securail (NMBS).

Daarnaast lanceert Infrabel geregeld sensibiliseringscampagnes rond veiligheid aan overwegen voor het grote publiek (zoals ‘Jeroom Slagboom’), werken we innovatief samen met Waze, Flitsmeister en Coyote (een waarschuwingssignaal via de navigatie-app voor bestuurders bij het naderen van een overweg), organiseren we - indien mogelijk en rekening houdend met de coronasituatie - veiligheidslessen in scholen en tijdens verkeersdagen, en/of verdelen we schoolkalenders en veiligheidsboekjes met verkeerstips.

Infrabel investeert ook in infrastructuurmaatregelen zoals het vervangen van overwegen door mobiliteitsalternatieven (brug, tunnel, parallelweg, fietspad) in nauw overleg met de lokale overheden. Verder voert Infrabel vernieuwings- en onderhoudswerken uit en verbetert het de signalisatie en zichtbaarheid aan overwegen (vb. installatie van waarschuwingsborden, bijkomende lichten, extra slagbomen voor voetgangers en fietsers, …) in samenspraak met de wegbeheerder.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten