Persbericht - E17 parking Kalken - actie mensensmokkel - 4 verdachten aangehouden

In de nacht van 21 op 22 augustus vond een grootscheepse politieactie plaats om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E17 in Kalken aan te pakken. Deze actie vormde het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars. Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie, een grondige controle door Lokale en Federale Politie op de parking van Kalken en huiszoekingen te Schaarbeek en in repatriëringscentrum 127bis, konden vijf vermoedelijke bendeleden opgepakt worden. Vier van hen werden door de onderzoeksrechter in Dendermonde onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Daarnaast werden er 33 transmigranten opgepakt die zich in vrachtwagens verscholen hadden.

Intensief onderzoek naar bende mensensmokkelaars

Aangezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de snelwegparking langs de E17 in Kalken, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen een onderzoek in opdracht van het parket van Oost-Vlaanderen. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende er voornamelijk transmigranten uit Eritrea en Ethiopië smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket van Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter te Dendermonde.

Het gerechtelijk onderzoek was gericht op het blootleggen van de organisatie die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel. Ondanks de voorzorgen die de bende nam om niet ontdekt te worden kon de Federale Politie, na intensief onderzoek, de organisatie in beeld brengen.

De bendeleden verbleven in het Brusselse en brachten de transmigranten met de trein vanuit Brussel naar onder andere het station van Beervelde. Van daaruit gingen ze naar de parking in Kalken, waar vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk werden opengebroken en de transmigranten zich tussen de lading dienden te verbergen. De slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen en tieners uit Eritrea en Ethiopië.

Arrestatie van de bendeleden

In de nacht van 21 op 22 augustus werd er een grootscheepse politieactie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten. Dankzij een intensieve samenwerking tussen de Federale politiediensten en de Lokale Politie Regio Puyenbroeck, die regelmatig geconfronteerd wordt met overlast veroorzaakt door transmigranten, konden zowel bendeleden als transmigranten worden opgepakt.

Twee vermoedelijke bendeleden werden ter plaatse gearresteerd met steun van de Speciale Eenheden van de Federale Politie. Vervolgens voerden de Lokale en Federale Politie, bijgestaan door een politiehelikopter en speurhonden, een grondige controle uit op en rond de parking te Kalken (‘Transpark’-actie). Daarbij werden 33 transmigranten, die in de ladingruimte van drie vrachtwagens verborgen zaten, opgepakt.

Naast de actie in Kalken vonden er ook twee huiszoekingen plaats in Schaarbeek, waar de bendeleden verbleven. Op deze locatie werd een derde verdachte opgepakt. Bij de huiszoekingen werden ook aanzienlijke bedragen cash geld (meer dan 10 000 euro) aangetroffen en in beslag genomen.

Twee verdachten in dit dossier werden eerder reeds door andere politiediensten opgepakt wegens illegaal verblijf, en waren opgesloten in het repatriëringscentrum 127bis te Steenokkerzeel. Op 27 augustus werden beide verdachten er opgehaald en werd hun verblijf daar doorzocht. Op dinsdag 28 augustus werden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die één van hen onder aanhoudingsmandaat geplaatst heeft. De andere verdachte werd teruggebracht naar het centrum 127bis, met het oog op repatriëring naar Noorwegen.

In totaal werden bij deze actie dus vijf verdachten van Eritrese en Ethiopische nationaliteit opgepakt. Ze werden voor de onderzoeksrechter te Dendermonde voorgeleid. Deze besliste vier verdachten onder aanhoudingsmandaat te plaatsen, de vijfde wordt gerepatrieerd naar Noorwegen.

Mensensmokkel langs de E17

België is een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij vaak gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook in Oost-Vlaanderen worden snelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten. De politiediensten, zowel lokaal als federaal, organiseren regelmatig acties ter bestrijding van deze problematiek en er is ook de frequente inzet van de bewakingsploegen op de parkings.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen