Persbericht - Europees aanhoudingsbevel afgeleverd door Spanje

De procedure ingevolge op de uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel lastens C. Puigdemont is verder gezet. De noodzakelijke vertalingen zijn sneller ontvangen dan de termijn die oorspronkelijk was voorzien.

Op 17 oktober s ’morgens heeft C. Puigdemont zich vrijwillig aangeboden bij de federale gerechtelijke politie van Brussel. Hij werd van zijn vrijheid beroofd.

In aanwezigheid van zijn advocaat werd hem het Europees aanhoudingsbevel betekend.

Zoals de procedure voorziet, heeft het parket van Brussel vervolgens een onderzoeksrechter gevorderd om uitvoering te geven aan het Europees aanhoudingsbevel.

Betrokkene werd op 17 oktober in de loop van de namiddag verhoord door een Brusselse onderzoeksrechter bij de Nederlandstalige rechtbank te Brussel, belast met deze zaak. Het verhoor van C. Puigdemont werd geschorst om sommige verificaties uit te voeren.

C. Puigdemont is niet akkoord gegaan met zijn overlevering aan de Spaanse autoriteiten.

Ter informatie, de onderzoeksrechter heeft verschillende mogelijkheden. Hij kan weigeren om het Europees aanhoudingsbevel uit te voeren, hij kan de personen aanhouden, hij kan hen vrijlaten onder voorwaarden of onder borgstelling.

C. Puigdemont wordt vrijgelaten door de onderzoeksrechter en dit onder voorwaarden, o.a. hij mag het land niet verlaten en moet bereikbaar zijn in ieder geval.

De zitting van de raadkamer van Brussel is vastgesteld op 29 oktober 2019, die bevoegd is om een beslissing te nemen over de uitvoering van dit Europees aanhoudingsbevel.

Stephanie Lagasse
Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

Denis GOEMAN
Substitut-procureur du Roi – Woordvoerder